display result search
منو

روایت فتح

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 121 دریافت شده
سرود چهارگاه ساخته محمد آزرم، 1384
تا که دیو فتنه گر تاخت بر دیار ما
سرخی شفق گرفت خاک خون نگار ما
تا دگر در این چمن گل نروید و سمن
همچو لشکر خزان تاخت بر بهار ما
آن سفیه خیره سر گویا خبر نداشت
شیر شرزه در نبرد می شود شکار ما
نقد جان به کف گرفت خلق قهرمان ما
شد به عرصه ی نبرد پیر ما جوان ما
پشت فتنه را شکست همت بلند ما
فتح جبهه را نگاشت دست پرتوان ما
به یمن لطف یزدان به همت سرداران
به کوشش ثارالله به فر نور قرآن
پشت دیو فتنه گر شکسته شد
تار و پود او ز هم گسسته شد
نوبت ظفر به بام ما زدند
فتح ما روایتی خجسته شد
ورد ما همیشه باشد این سرود
بر روان پاکشان درود

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی