display result search
منو

خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه‌ دار

  • 1 قطعه
  • 5':16" مدت زمان
  • 168 دریافت شده
سرودی با اجرای گروه کر با آهنگسازی احمدعلی راغب و شعری از حمید سبزواری
خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگه‌ دار
یارب ای پناه خستگان
ای پشت و پناه خستگان
ای یاد تو پرتو امید
در شام سیاه خستگان
زجه های کودکان و مادران شنو
وای دل شکستگان ز هر کران شنو
ناله فسردگان رانده از وطن
از غم خرابه های آشیان شنو
شنو کنون دعای شان
ز نای غم نوایشان
به درگه خدای شان
که ای خدا نیاز ما می دانی
تو آگهی به راز ما
تو درد جان گداز ما می دانی
تویی تو چاره ساز ما
دشمن در سرای ما بود
در فکر فنای ما بود
سعی خائنان فتنه گر
بر محو لوای ما بود
قدس و کعبه این زمان به دام دشمن است
عرصه زمین زیر گام دشمن است
زهر جان گزا به هر که آشنا
شهد زندگی همه به کام دشمن است
ز فتنه ستمگران سیه شده همه جهان
تو ای خدای مهربان دو چشم مردم جهان روشن کن
به روی صاحب الزمان ز یمن انقلاب ما گلشن کن
همه جهان همه جهان
تا کاخ ستم شود نگون
تا شرک از جهان رود برون
تا کفر و فساد و خودسری
در پیکار حق شود زبون
تا زمین ز چنگ ظالمان رها شود
تا که در خلق بینوا دوا شود
حافظ خمینی از بد زمانه باش
تا بشر به رمز وحدت آشنا شود
مهیمنا به ذات خود
به اعظم صفات خود
به جمله هدات خود
دو چشم مردم جهان روشن کن
به روی صاحب الزمان
ز یمن انقلاب ما گلشن کن
همه جهان همه جهان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی