display result search
منو

خمینی ای امام

  • 2 قطعه
  • 6':47" مدت زمان
  • 2435 دریافت شده
اثری برای کر و ارکستر سمفونیک با آهنگسازی مرتضی سرآبادانی بر روی ملودی حمید شاهنگیان ضبط شده در سال 1359
ای مجاهد ای مظهر شرف
ای گذشته ز جان در ره هدف
چون نجات انسان شعار توست
مرگ در راه حق افتخار توست
این توئی، این توئی پاسدار حق
خصم اهریمنان، دوستدار حق
بود شعار تو به راه حق قیام
ز ما تو را درود ز ما تو را سلام
خمینی ای امام، خمینی ای امام
خمینی ای امام، خمینی ای امام
لرزد از نام تو پایه ستم
پشت اهریمنان گشته از تو خم
مرز توحید را همچو سنگری
حافظ ملت و دین و دفتری
بود شعار تو به راه حق قیام
ز ما تو را درود ز ما تو را سلام
چون تو عزم صف دشمنان کنی
ترک سر، ترک تن، ترک جان کنی
نازم آن عزم دشمن شکار تو
خشم تو قهر تو اقتدار تو
ما همه یار تو یاور توئیم
دوستدار تو، همسنگر توئیم
ای حماسه تو ورد زبان ما
این توئی مظهر آرمان ما
هر زمان می رسد از تو این ندا
ای اسیران و مستضعفان به پا
زیر بار ستم زندگی بس است
نزد طاغوتیان، بندگی بس است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

صدای موسیقی