display result search
منو

امیدآفرینان بسیج

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 1963 دریافت شده
سرود در وصف بسیج
ای فروغ ایزدی ز چهره ی شما عیان
تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان
فاتحان قلّه ی سعادت ای بسیجیان
نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست
رزم پرشکوهت فخر کشور ماست
ای بسیجیان که حافظ شریعتید
سر نهاده در خط امام امّتید
کوه عظم و همّتید
غمگسار ملّتید
بر شما درود از ما
نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست
رزم پرشکوهت فخر کشور ماست
ای سپاه قرآن
خیل سرفرازان
آفرین شما را ، ای حماسه سازان
ای امیدآفرین، همت بلندتان
دشمن خیره سر وصله ی کمندتان
دل در سینه ها تپد به یادتان
بادا با ظفر قرین جهادتان
عالمی در شگفت از حمیّت شماست
در جهان ، بیکران قدرت شماست
نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست
رزم پرشکوهت فخر کشور ماست
نخل زندگیتان پر جوانه بادا
این حماسه سازی جاودانه بادا
ای فروغ ایزدی ز چهره ی شما عیان
تیغ حیدری به صفدری کشیده از میان
فاتحان قلّه ی سعادت ای بسیجیان
نامت ای بسیجی زیب دفتر ماست
رزم پرشکوهت فخر کشور ماست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی