display result search
منو

بسیج

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 194 دریافت شده
سرود با موضوع «بسیج»
مسلسل به کف عزمها استوار
چو کوهی ز آهن چو حق پایدار
به لبها سرود و به جان، نام او
فدا باد جان بهر اسلام او
شود خرم از خونتان دشتها
ز خون تو قرآن ما زنده شد
ز خشم تو ایران خروشنده شد
ز مرد و زن و پیر ایران، بسیج
بسیج ای دلیران و شیران بسیج
بسیج ای برادر که دشمن کشی
که خصم خداوند و میهن کشی
ز عزم شما امت قهرمان
شود زنده آری به رزمندگان
به پیش ای دلاور، به دشمن بتاز
تو برگورش آیین دیگر بساز

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:46

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی