display result search
منو

رای ما

  • 1 قطعه
  • 2':35" مدت زمان
  • 46 دریافت شده
سرود با مضمون شرکت در انتخابات
باز شور انتخاب ، سرای وحدت
شد فصل جوشش و حضور ملت
تازه شد عطر و بوی شهیدان
در جهان زنده شد نام ایران
باز عطر همدلی ز هر کرانه
آمد به سوی ما به صد ترانه
اتحاد رمز پیروزی ماست
رای ما رمز بهروزی ماست
رای من رای تو رای امت
رمز پیروزی ملت ماست
بهر آبادی خاک ایران
رای ما ضامن همت ماست
خیز و با رای خود پشت دشمن شکن
بیعتی تازه کن با امام خود
بهر این خاک و دین
دست یاری بده با کلام خود
هم وطن رای تو
کوشش و سعی توست بهر ایران
راه تو راه حق
راه دلدادگی چون شهیدان

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:35

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی