display result search
منو

خورشید ایمان

  • 2 قطعه
  • 3':29" مدت زمان
  • 107 دریافت شده
سرود ارکسترال با همراهی گروه کر و با مضمون انقلاب اسلامی
مهر فروزان از افق دمید
تیغ سپیده قلب شب درید
بوم تباهی از دیار نور
لرزان ز بیم جان در عدم پرید
خورشید ایمان از ستیغ دین
شد پرتوافشان بر دیار ما
سرزد به هرجا گلبن یقین
از خون عاشقان در بهار ما
به همت و عزم گردان ما
بشر شود از محنت رها
به پرتو فر قرآن ما
جهان شود کانون صفا
اساس طغیان واژگون شود
رواق ظلمت بیستون شود
به یمن سعی و اتحاد ما
قرین ذلت خصم دون شود
خداپرستان متحد شوید
که مرگ شیطان اتحاد ماست
به کفر عالم چیره می شوید
که شور ایران در نهاد ماست
جهان بگیرد اسلام ما
ظفر بتابد بر بام ما
ثمر شود در جهان نام ما
نظام گیتی دیگر شود
بشر به تقوا زیور شود
نوای حق بر فلک بر شود


آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی