display result search
منو

سرود بهمن

  • 2 قطعه
  • 3':33" مدت زمان
  • 343 دریافت شده
سرود به مناسبت پیروزی انقلاب
در اوج انقلاب ما رویید
خورشید بیست و دوم بهمن
روشن از این طلیعه ی امید
گردیده هر کرانه ی میهن
از پرتو قیام مان همت امام مان
شعار حق به هرکران تابید
از مقدم سحرگهان در تن فسردگان
امید زندگی دمید
طوفان سرکشان به هم پیچید
این پرتوان قیام خصم افکن
شد واژگون بنای استکبار
زد شعله در نهاد اهریمن
از بام و در ایران
بر شد پرتو امید
زیر گنبد گردون
بانک لاتتف پیچید
کاخ ظلم دژخیمان
زین طوفان به هم لرزید
فریاد رهایی زد
هرکس بانگ ما بشنید
در عالم طنین افکند
سوت دلکش توحید
صبح عشق و آزادی
بر روی جهان خندید

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی