display result search
منو

سرود فتح

  • 2 قطعه
  • 3':13" مدت زمان
  • 70 دریافت شده
سرود با مضمون فتح و پیروزی
سحرگه امید ز خاوران دمید
سپیده دم در زمان قلب شب درید
به یاری خدا به یمن عزم ما
شکسته شد ستم ، شب به سر رسید
چو شد وطن رها ز دام فتنه ها
فسون کند دم به دم خصم حیله ساز
چو ارتش دلیر کنون به سان شیر
به خصم فتنه گر بی امان بتاز
بنازم آن همت و عزم تو
که خصم تو زبون کنی
به روز و شب تا توانی بکوش
که دشمن از خاک خود برون کنی
ز چنگ تو کی رهد دشمنت
ز خرمنت فکن شرر
چو قهر حق بر مهاجم بتاز
ز خاطرش نقش خودسری ببر
چو رو تو در میدان کنی
ز رزم خود ، حماسه ساز
چو بر صف دشمن زنی
به قلب او پرتوان می تاز
ظفر بود همگام تو
تو فاتحی ، تو سرفراز
سرود ما باشد مدام
که جاودان نامت ای سرباز

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی