display result search
منو

فصل طوفان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 28 دریافت شده
سرود ساخته محمد فرشته نژاد
به نام خداوند عشق و نسیم
که با به هر قله ای می رسیم
شبی گردبادی به میهن وزید
زمان دفاع مقدس رسید
سوخت وطن در اتش کینه ها
دوباره ظرب خورد آئینه ها
عزادار شد مادر میهنم
شد پر از زخم روح و جان و تنم
آتش گرفت دشمن در چنگ سوگواران
پایان گرفت آتش با اشکهای باران
پس از هشت سال آتش بی امان
فقط مانده خاکستر از دشمنان
پیچیده در گوش زمان فریادتان شهیدان
چهل سال است فصل طوفان گذشت
پل آسمان است این کوه و دشت
یچیده در گوش زمان فریادتان شهیدان
ای جوانان دوره ی خودباوریست
ناخدای کشتی ما رهبریست
او امام و شاهدان را دیده است
در وجودش معرفت روئیده است
افتخار ما دفاع از آب و خاک
حفظ اصل انقلاب و نسل پک
این حماسه تا قیامت ماندنیست
چهره ی ازادگان بوسیدنیست
یاد سرداران همیشه زنده است
نام ایرانی بلند آوازه است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی