display result search
منو

جنگ جنگ تا پیروزی

  • 1 قطعه
  • 2':23" مدت زمان
  • 880 دریافت شده
سرود با مضمون دفاع مقدس
تا محو آتش افروزان
تا محو آتش افروزی
جنگ جنگ تا پیروزی
ای دشمن دین
ای زاده ی کین
از خواب گران برخیز و ببین
فریاد همه مرد و زن ما
بر اوج فلک ریزد ز زمین
آوای همه در میهن ما
از پیر و جوان نبود به جز این
این موج کند بنیان تو را
آشفته کند سامان تو را
این شور و نوا چون صاعقه ای
در شعله کشد دامان تو را
این بانگ رسا
چون پتک گران
درهم شکند
سکان تو را
چون شیر ژیان ما نعره زنیم
در معرکه ها دشمن فکنیم
فریاد قرون در سینه ی ماست
خون خواه دو صد گلگون کفنیم
با رهبر خود در سنگر خود
ما بت شکنیم ما بت شکنیم
در پنجه ی ما شمشیر خدا
بر ذمه ی ما پیمان بلا
خون شهدا در پیکر ما
لطف ازلی ره توشه ی ما
چون شور حسین ما را به سر است
در میهن ما این نغمه رساست

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی