display result search
منو

کعبه امید

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 43 دریافت شده
اجرای آکاپلا در وصف شهادت

خیزید باز در ره او جان فدا کنید
خود را دوباره هدیه به خون خدا کنید
در انتظار صبح گرفتند سر به کف
از شوق مرگ بر لب شان خنده ی شعف
خالی ز خویش و پر ز عطش بود جام شان
در عین سجده، حال و هوای قیام شان
ای عمر جاودانه ی دنیا حقیرتان
چشمی ندیده در همه عالم نظیرتان
اینجا عروج ما همه در خون تپیدن است
جان دادن و جمال خداوند دیدن است
یا سینه را به تیغ شهادت سپر کنید
یا این که مخفیانه از اینجا حذر کنید
هفتاد بار اگر که بمیرم برای تو
برخیزم و دوباره کنم جای فدای تو

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی