display result search
منو

آزاد مردان

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 219 دریافت شده
سرود ساخته احمدعلی راغب در گرامیداشت شهید رجایی و شهید باهنر
فرخنده بادا عزم آن طوفان سواران
از گلشن ایمانشان سرزد بهاران
با همت مردان کار آمد برآمد
صبح سعادت همچو از کوهساران
باد درود ما بر آن آزاد مردان
بادا مبارک عزم نو برکامکاران
بادا به دوران با فضل قرآن
جاوید ایران
چون داشت این ملت به لطف حق رجایی
زد باهنر نقشی به لوح روزگاران
راندند از مرز اهورا اهرمن را
زد شعله برق تیغشان بر نا به کاران
بادا درود ما بر آن آزادمردان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی