display result search
منو

نیروی هوایی

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 91 دریافت شده
سرودی با اجرای گروه کر و سازهای کوبه ای با آهنگسازی احمدعلی راغب و شعری از حمید سبزواری
ای کهکشان پرواز
با اختران دمساز
با مهر و مه همراز
خشم تو بنیان کن
قهر تو شیر و ژن
صید تو اهریمن
پر برگشا بر اوج
اینک به حفظ آشیان پرداز
از آتش و آهن در خرگه دشمن شرار اندار
ای آسمان جولانگه رویین و آب تو
دنیا به حیرت مانده از اوج و شتاب تو
شیطان گریزان زآتشین تیر شهاب تو
زآن طایر رویینه تن بر دشمن پیمان شکن
ای چشم بیدار وطن اشفته خواب اهرمن
تندر فکن تندر فکن تندر
آذر فکن آذر فکن اذز
آذر فشان بر خرمن بیداد خون خواران
تندر فکن بر پیکر این مردم آزارن
برکن ز بنیان ریشه هر عامل شیطان
ایزد نگه دارت ای کهکشان پرواز
رهبر بود یارت رزمی دگر آغاز
با مرغ رویین پر پرزن به بحر و بر
بر خصم غارتگر هر سو شرار انداز

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی