display result search
منو

فر ایمان

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 171 دریافت شده
سرود ساخته علی رئیس‌ فرشید، 24‎‏/‎‏6‎‏/‎‏1373‎‏‎‏
دیو فتنه چون به کینه برخاست
در شب سیه طلایه‌ آراست
اهرمن به قصد محو ما بود
پیر دل فنای نور ما خواست
در پی هجوم خصم سرکش
بر شد از کرانه موج آتش
شد شررفشان سپاه ایران
شعله ور به قلب شب چو آرش
از شکوه عزم و فر ایمان
شد ظفر نصیب خلق ایران
خامه زد به صفحه ی زمانه
نقشی از حماسه ی دلیران
از دشت لاله سبزه روئید
غنچه با لبان تشنه خندید
چشمه از درون خاره جوشید
شد دگر فسانه کید دشمن
رها ز مرز فتنه میهن
سرکشیده آفتاب ما باز
شد جهان ز نور او چو گلشن

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی