display result search
منو

وقت انتقام

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 128 دریافت شده
سرود ارکسترال با اجرای گروه کر و بی کلام همین سرود
فجر صادق برآمد ای ز شب خسته برخیز
توشه ی زندگی جو، زین طلوع دل انگیز
ای اسیران آفاق، زین پیام رهایی
فجر صادق از کران دمید
صبح توحید می دهد نوید
تا آتش در جان شب زند
مهر از خاور شعله برکشید
اینک بر دوش امام ماس
رایت سپیده و پرچم امید
ای مستضعفان رسیده وقت انتقام
تیغ انتقام سزد کشیدن از نیام
از رهبر شنو به خلق عالم این پیام
کای مستضعفان به محو فتنه گر قیام
صبح آمد ز خاوران، سپیده را عیان نگر
از مرگ شب سیه، به هرکران نشان نگر
روشن شد همه جهان ز پرتو قیام ما
در نقش لوای ما رهایی جهان نگر

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی