display result search
منو

قدرت ایمان

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 96 دریافت شده
سرود ارکسترال و بی کلام همین سرود
ای خوشا وقت سرخوشان
شور عشاق جان فشان
مخلصانی که جان می دهند
در ره یار خود بی نشان
رسته از دام نام و کام
جسته از قید خانمان
یادشان زنده در روزگار
راهشان در جهان جاودان
به جبهه های ره بگذر
که شوکت انسان بنگری
نظاره کن حق جویان را
که قدرت ایمان بنگری
چو با خدا پیمان دارد
به جز وفا راهی نسپرد
چو عشق حق در جان دارد
ز مرز تن آسان بگذرد
نگر دلیران را یلان ایران را
که پشت باطل را بشکنند
به قدرت یزدان، به صولت شیران
اساس طغیان را برکنند
جاودان بادا نامشان
از ظفر شیرین کامشان
سد رویین شان استوار
خصم دون بسته ی دامشان
عزم شان دور از اضطراب
تیغ شان رخشان چون شهاب
تا شب تیره روزان شود
روشن از نور این انقلاب

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی