display result search
منو

سرباختن

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 84 دریافت شده
سرود با مضمون حماسی و با حضور گروه کر
این جوش و خروش در رگ و ریشه ی ماست
خون دل ماست این که در شیشه ی ماست
در کاسه ی سر به جای می در جوش است
اندیشه ی خون، که خون اندیشه ی ماست
ای دوست، دشمن از جنگ پشیمان شد
یکباره گریزان شد
سرباز اگر سرباخت، سرمایه ی پیروزی ایران شد
بنیاد ستمکاران ویران شد

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:40

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی