display result search
منو

فر اتحاد

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 198 دریافت شده
سرود ساخته شاپور باستان ‌سیر سال 1364
در وطن ز فر اتحاد شد به پا نظام عدل و داد
شد ز پرتو قیام ما میهن از شب سیه رها
برگشت ز خون پاک عاشقان حق
خاک وطن همچو دامن شفق
از خروش و خشم و انقلاب خون
شد دیو شب سرنگون
گر چه غوطه‌ ور به خون شد این وطن
ویرانه شد کاخ ظلم اهریمن
شد به پا نظام حق و عدل و داد
از دولت اتحاد
این فروغ جاودان همچو مهر زرفشان
مشعل هدایت است در گذرگه زمان
روشنی دهد همی بر سراسر جهان
تا شود دریچه ی امید گشوده بر روی آزادگان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی