display result search
منو

سرود مخصوص جمهوری اسلامی

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 299 دریافت شده
اثری از احمدعلی راغب سال 1364
تا مهر آزادی بر بام ما تابید
دل از طرب بشکفت
همچون گل خورشید
طی شد شب محنت از دولت اسلام
شرک از میان برخاست شد جلوه گر توحید
بازوی عزم ما زد رایت عزت
بر طارم کیوان بر تارک ناهید
جمهوری اسلامی ما جاودان بادا
رخشنده شمع محفل مستضعفان بادا
ای گلبن امید برگ و بر آوردی
بس لاله شد پرپر تا سربرآوردی
آئین کفر و جرم شد محو از این سامان
تو رسم و آئین پیغمبر آوردی
پروانه ی تاید بگرفتی از امت
منشور این عزت از رهبر آوردی
فرخنده باد این نظم نو بر امت اسلام
پاینده باد این روز خوش در گردش ایام
جمهوری اسلامی ما جاودان بادا
رخشنده شمع محفل مستضعفان بادا

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی