display result search
منو

مدرس

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 240 دریافت شده
سرود ارکسترال در وصف شهید مدرس با اجرای گروه کر و بی کلام همین سرود
روشنایی جان است روشنان آزادی
جاودانگی خواهی رو ز جان و سر بگذر
تا که سر گذاری بر آستان آزادی
بگذرد اگر از جان زنده است جاویدان
هر که چون مدرس شد قهرمان آزادی
در ره وطن مردن جور ناکسان بردن
ماجرا بسی دارد داستان آزادی
بگذرم اگر از جان، زنده است جاویدان
هرکه چون مدرس شد قهرمان آزادی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی