display result search
منو

ای شهیدان خدایی

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 3085 دریافت شده
سرود در فضای موسیقی دستگاهی با مضمون شهید
ای شهیدان خدایی    
مهرتان پاینده بادا    
در دیار آشنایی    
عیش‌تان فرخنده بادا      
جاودان از لطف ساقی    
وز شراب جامه باقی      
جام‌تان آکنده بادا    
نامتان پاینده  بادا
ای وفاداران عاشق در دیار بی غمی ها
محنت مردم کشیده داده داد مردمی ها
ای به مردی برنشسته قفل زندان برشکسته
مردمیتان زنده بادا نامتان پاینده بادا
ای سبک تازان و گردان در شب میدان و سنگر
شاهد مهر و وفاتان باد و باران ماه و اختر
از صفاتان هر سپیده صبح صادق بردمیده
خصمتان افکنده بادا نامتان پاینده بادا

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 6:04

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی