display result search
منو

قامت فرازید

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 83 دریافت شده
سرود ساخته رضاقلی ملکی 1361
قامت فرازید آزادگان
دشمن برآنید از هر کران
کز پرتوان همت شما
گشته توان ناتوان
در پیش تیغ خاراشکافتان
دشمن ندارد تاب مصافتان
پیروز ای رزمندگان
رو وصف رزم جمله جهان بخوان
تا نانجویی اسطوره ای در آن
هرگز هرگز زین نشان
نازم به عزم ستوارتان
نازم به چشم دیدارتان
کز همت و قدرت شما
شد اهرمن خسته جان
زبان کجا بیان کند
صلابت تکبیر شما
قلم کجا عیان کند
مهابت شمشیر شما
صف ستم شکسته شد
ز حمله ی شبگیر شما
گزیده لب خرد نگر
ز هیات تدبیر شما
ای سرفرازان آزادگان
سر در خط حق بنهاده دان
فخر آفرین قدرت شما
آوازه شد در جهان
ای پیروان اسلام سرمدی
ای رهروان راه محمدی
باشد یزدان یارتان
تا می درخشد برق سلاحتان
دشمن ندارد تاب نگاهتان
ایران ماند جاودان
صلابت بهادران فسانه شد از سیمایتان
مهابت دلاوران شکسته شد از آوایتان
صف ستم دریده شد
زحمله ی بی پروایتان
سر بسی ستمگران
فتاده بر خاک پایتان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی