display result search
منو

برپا خیز

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 909 دریافت شده
سرود با اجرای گروه کر. ملودی این کار متعلق به یک سرود شیلیایی است که برای این اجرا با کلامی فارسی، تنظیم مجدد شده است.
برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن
برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن
برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن
چو در جهان قیود بندگی
اگر فتد به پای مردمی
به دست توست
به رای مشت توست
رهایی جهان ز طوق جور و ظلم
به پا کنیم قیام مردمی
رها شویم ز قید بندگی
چو در جهان قیود بندگی
اگر فتد به پای مردمی
به دست توست
به رای مشت توست
رهایی جهان ز طوق جور و ظلم
به پا کنیم قیام مردمی
رها شویم ز قید بندگی
هم پاییم هم راهیم هم رزمیم هم سازیم
جان بر کف برخیزیم برخیزیم پیروزیم
برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن
برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن
به هرکجا نشان ز ثروت است
ز حاصل تلاش کارگر است
زمین غنی ز رنج برزگر
ز همتش شود ز دانه خرمنی
به پا کنیم قیام مردمی
رها شویم ز قید بندگی
اگر شود صدای ما یکی
ز خشم خود شرر به پا کنیم
بنای صلح جاودان نهیم
به پای حق چو جان خود فدا کنیم
به پا شود قیام مردمی
پرها شویم ز قید بندگی
هم پاییم هم راهیم هم رزمیم هم سازیم
جان بر کف برخیزیم برخیزیم پیروزیم
برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن
برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن
برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 2:55

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی