display result search
منو

ایران

  • 2 قطعه
  • 2':25" مدت زمان
  • 162 دریافت شده
سرود با موضوع وطن و دفاع مقدس
ای چکاد سرفراز سربلند آزاد، ایران
ای حصار استوار با ستاره همزاد، ایران

ای دیار خرم هماره آباد، ایران
ای ستیغ سرکشیده از کمند بیداد، ایران

جاودانه آفریده ایزدی نثار همت حماسه آفرینانت
جان روشنان رسته از حدید حصار شوکت امان و ایمانت

کردگار چاره گر، پناهت
روزگار خیره، سر به راهت
پرفروغ و رخشان روشن و درخشان
زین کرانه جاودانه مهر و ماهت

یاد راهیان دین که در ره تو جان و تن دادند
رونق بهار و گل به خاک پاک این چمن دادند

لاله گون رخ زمین کردند
خانه را بهار چین کردند

ره به کام کفر و دین بستند
زنده نام داد و دین کردند

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی