display result search
منو

آهنگ پیروزی

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 1288 دریافت شده
سرود ساخته ی علی رحیمیان سال 1358
پیروز اختران با سپاه شب درافتادگان
تا سپیده همره عاشقان در دل تیرگی همچنان
جلوه بر پهنه آسمان
آورده‌ ای شب را تا سحر
در دست تو خورشید شعله‌ ور
فرخنده باد این فتح و ظفر
شب بر سرآمد تا از در آمد
این ناجی میهن
شب در خون غلتید
روز از درون خون جوشید
تا سر زد سپیده از بام خاور
شد سوگ اهریمن
زد خنده چهره ی میهن
ای در ستیز شب
همرزم و همخطر
ای فاتح سحر منشین ز پا دگر
اینک ملت همصدای تو
همدوش تو پا به پای تو
از دل برآور پیغام شادی بر بام ازادی
تا پیوسته پاید بر ما خجسته ایام آزادی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی