display result search
منو

ای هموطن

  • 1 قطعه
  • 5':18" مدت زمان
  • 313 دریافت شده
سرود ارکسترال در وصف هموطن با حضور گروه کر
گفتم سلام ای هم نفس گفتم سلام ای هموطن
ای هموطن من مثل تو تو مثل من ، ما مثل هم
باید که فردا آسمان از آب آبی تر شود
هر باغ رنگ گل شود ، هر دشت لبریز از چمن
ای همنفس ای مرربان ای همدل و همزبان
ای نخل های سرفراز ای باغ های نارون
ای ترک و کرد و لر وطن ، ای کیمیا ای در وطن
ای سیستانی ای بلوچ ای پارسی ای ترکمن
ای هر که هستی هر کجا ، ای پارسا ای آشنا
ایران من ایران ما ، ای بیشه ی شیران شیر
ای سربلند ای سربه زیر
کوه دماوندیم ما ، کارون لبخندیم ما
چون هیرمند و اترکیم ، اروند رودیم و تجن
ای وادی مردان شیر ، ای سربلند ای سر به زیر
ایران ما ایران ما ، ای جاودان ایران ما

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 5:18

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی