display result search
منو

نیمه خرداد

  • 1 قطعه
  • 4':56" مدت زمان
  • 47 دریافت شده
ترانه ی پاپ با مضمون 15 خرداد
صبح از کرانه نیمه ی خرداد ، یاران
آذرزبانه مرغ آتش‌ زا ، یاران
زی پیشوا از پیشوا منزل به منزل
خرم روانه زین خراب‌ آباد یاران
از حی برون در ری به خون
چون گل تپیده
غرق آشیانه سوسن آزاد یاران
با مرغ آمین رانده پاکان ورامین
بر رخ نشانه مانده از میعاد یاران
بر گردباد سیل و خاک و آتش و خون
آن سروهای ریشه کن در باد ، یاران
چون تیغ و دشنه تشنه کامان بشریعه
کز جامه ی یاران علم افتاد ، یاران
مانا نصیب ما به جز غم نیست دیگر
ماهی به جز ماه محرم نیست دیگر
هرروز عاشوراست ، عاشوراست هرجا
جز کربلای پور آدم نیست دیگر
ای امید جهان ، مذهب ما
یادگار مهان ، مکتب ما
جان گیتی ست جانانه ی تو
آن که باشد نهان بر لب ما
این جهان طبع گرگان گرفته است
رحمتی ای شبان ، بر شب ما
یارب و یارب ما شنیدی
تا چه زاید خود از یارب ما

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی