display result search
منو

نهضت خرداد

  • 1 قطعه
  • 3':01" مدت زمان
  • 36 دریافت شده
سرود ارکسترال با مضمون 15 خرداد و اجرای گروه کر
شب بود
پرده در پرده در جور حق بود
زندگی رنگ و بویی ز داغ داشت
دیگری قصد جانش ز تن بود
آخری آینه بر دل شب
علم و عرفان گرفتار تب بود
در سکوتی چنین رهبری نکته بین
وز دل آتشین زد فریاد
وز خروشش لرزه افتاد
بر ستمکاره ی کفر و بیداد
قامت افراشت نهضت ماه خونین خرداد
تا که از نای رهبر فغان خواست
هرطرف بانگ آزادگان خاست
نهضتی از کران تا کران خاست
صحن فیضیه دریای خون شد
گرچه زین آزمون شد وطن غرق خون
از ستمکاری جاه جلاد واژگون شد
کاخ میلاد و آیین شداد
ای مسلمان مسلمان برادر
از شهیدان حق یاد آور
خونبهای شهیدان خرداد
جاودان بانگ الله اکبر

شب سکوتی عظیم دفتری ز آن ستیغ

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی