display result search
منو

آوازه خرداد

  • 1 قطعه
  • 2':51" مدت زمان
  • 51 دریافت شده
سرود ارکسترال با مضمون 15 خرداد و با همراهی گروه کر
برشد خروش خلق ما تا دامن کیوان
در نیمه ی خرداد
زان تندر خارا شکن از پایه شد لرزان
بنیان استبداد
فرعون طاغی در پی محو شریعت بود
خصم فضیلت بود
زد شعله از راه ستم بر کشته ی ایمان
از آتش بیداد ‏
غافل که نور ایزدی تابان فروغ سرمدی
کی می شود خاموش
غافل که خون صالحان آن حق پرستان جهان
کی می فتد از جوش
طوفنده سیلی شد دمان بر کاخ اهریمن
آن قطره های خون
آتش فتاد از قهر حق بر خرمن دشمن
زان پرشرر کارون
با همت روح خدا ثبت ستم بشکست
خلق از اسارت رست
باطل ز ایران رفت و حق آمد به صد اجلال
بر جای خود بنشست
پاینده بادا در جهان ماند به گیتی جاودان
آوازه ی خرداد
آن نهضت شورآفرین کز وی عیان شد فر دین
یادش گرامی باد

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی