display result search
منو

یك سبد ترانه (قسمت سوم)

  • 2 قطعه
  • 63:11 مدت زمان
  • 927 دریافت شده

درباره

در این بسته موسیقی از آرزو خواهیم گفت و شنید
آنچه در این بسته به شما تقدیم می شود:
1- گل سرخ آرزوها - حمید رضا گلشن
2- آرزو - علیرضا افتخاری
3- آرزو - کیوان و مهرداد کاظمیان
4- آرزوها - محمد نوری
5- همه هست آرزویم - محمد حشمتی
6- زیر سقف آرزو - جواد نوکندی
7- آیتم طنز
8- سنگ قبر آرزوها - آرتوش
9- آرزو - علی و محمد سعیدی
10- آرزوهای بزرگ - سعید تامهری
11- ستاره پوش - سعید شهروز

آهنگ ها

اطلاعات تکمیلی

بسته های موسیقی از همین سبک

بسته‌های موسیقی از همین تهیه‌کننده

صدای موسیقی