display result search
منو

برگزیده برگ سبز برنامه شماره 226

  • 2 قطعه
  • 16':10" مدت زمان
  • 525 دریافت شده
برنامه ای در آواز افشاری با اجرای نی: حسن کسایی، تنبک: امیرناصر افتتاح، سنتور: رضا ورزنده، آواز: ناصر مسعودی
ما نام خود ز صفحـه دلها سترده ایم
از دفتر جهــان ورق باد برده ایم
چون سرو تازه روی درین بـوستان سرا
در راه گرم و سرد جهان پـا فـشرده ایم
نزدیکتر به پرده چشم است از نگاه
راهی که ما به کعبه مقصود برده ایم
از صبح پرده سوز خدایا نگاه دار
این رازها که ما به دل شب سپرده ایم
هر نقش نیک و بد که چو آیینه دیده ایم
صائب ز لوح خاطر روشن سترده ایم

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی