display result search
منو

شادی های ایرانی ( آلبوم اول )

  • 16 قطعه
  • 5':43" مدت زمان
  • 72 دریافت شده
گزیده هایی از شادیانه های رایج بین اقوام گوناگون ایرانی ، به کوشش هوشنگ جاوید
در ابتدای بروشور این مجموعه چنین نوشته شده :
ایرانیان کاربرد و کارکرد هنر موسیقی را در آیین ها ، مناسک و آداب مختلف زندگانی ، نیک آزموده اند و مغایر با تصور عده ای که موسیقی های سوگ را گرایش مسلط در فرهنگ صوتی ایرانیان دانسته اند ، چنین می نماید که شادی و انبساط و به قول امروزیان ادخال سرور در قلوب ، از عملکردهای اصلی خنیاگران و مجریان هنر موسیقی در بین مردم بوده است ... هدف از انتشار این اثر ، شناساندن جلوه های شادی فرهنگ ایرانی که بیشتر در موسیقی نمود دارد بوده است . سعی کرده ام که این شادی ها را بدون هیچ توضیحی به جامعه معرفی کنم و هرکسی هم می تواند برداشت خاص خود را از این آهنگ ها داشته باشد و تمامی این آهنگ ها به عنوان موسیقی شاد در آیین ها ، هنگام کار و مجالس بزم و عروسی کاربرد دارند ... . گزیده هایی از شادیانه های رایج بین اقوام گوناگون ایرانی ، به کوشش هوشنگ جاوید

نوازنده ی دوزله : عارف طهماسبی
نوازنده ی دایره : استاد براتعلی نورانی ( کابرات )
نوازنده ی تنبک فلزی : یدالله نورانی
نوازنده ی زنبورک : حاج محمد ایری
نوازنده ی کرنا : گنجعلی سلمانی زاده
نوازنده ی نقاره : پیمان سلمانی زاده
نوازنده ی لبک : هدایت پورجوادی
نوازنده ی سرنا : آقاجان فیوج زاده
نوازنده ی نقاره : اصغر علیزاده
نوازنده ی نقاره : محسن علیزاده
نوازنده ی تنبک و خواننده : حبیب الله قطب الدین محمدی
نوازنده ی سرنا : حسین پورباقرانی
نوازنده ی دایره ی نائینی : ابراهیم توکل
خواننده : محمدشفیع خالدی ( کیمنه ای )
نوازنده ی سرنا : اکبر قوامی
نوازنده ی دهل : ابراهیم تاجیک
نوازنده ی ربابه و خواننده : مجید کعب عمیر
نوازنده ی تمپو : منصور دوات
شاعر : برادری
نوازنده ی قشمه : خان محمد آدینه پور
نوازنده ی دهل : محمود صحراروشن
نوازنده ی دوتار و خواننده : رمضان شکارچی ( آرزمون )
نوازنده ی سرنا : حسین نوایی
نوازنده ی سرنا : احمد نوایی
نوازنده دهل : علی نوایی
نوازنده ی جره : مصطفی شهبازی
نوازنده ی تنبک : خسرو امیرنوایی
نوازنده ی سرنا : حیدر برف رو
نوازنده ی دهل : نام خاص صیادی
نوازنده ی دوسازه : قربان محمد عاشقی
نوازنده ی تنبک فلزی : عین الله عاشقی
نوازنده ی تار و شاعر و خواننده : اسماعیل مسقدی ( اسماعیل خان مسقطی )
نوازنده ی تنبک : مجید دشتی مهر

آهنگ ها

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی