display result search
منو

برگزیده گلهای رنگارنگ برنامه شماره 291

  • 1 قطعه
  • 12':36" مدت زمان
  • 812 دریافت شده
ساز و آوازی در دستگاه شور با اجرای سنتور رضا ورزنده و آواز محمود محمودی خوانساری
ماییم و دلی پرخون از جور پری رویی
دیوانه ی زنجیری آشفته ی گیسویی
گلزار امیدم سوخت از برق سیه چشمی
در دشت جنونم برد خال و خط آهویی
صبری که مرا حاصل از گوشه نشینی شد
بر باد بداد آن مه با گوشه ابرویی
هر دم که خزان خواهد تاراج کند عمرم
آن شاخه گل رعنا مستم کند از بویی
بسیار جفا کردم بر خویش خطا کردم
دانستم و دل بستم بر همچو تو بدخویی
تنها به چمن خیزید یاران که عماد امسال
شد سایه دیواری شد خاک سر کویی

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی