display result search
منو

برگزیده برگ سبز برنامه شماره 36

  • 1 قطعه
  • 18':23" مدت زمان
  • 1035 دریافت شده
برنامه ای در ابوعطا با اجرای آواز: اسماعیل ادیب خوانساری، ویولون: پرویز یاحقی، تار: جلیل شهناز
حسن تو دایم بدین قرار نماند
مست تو جاوید در خمار نماند
ای گل خندان نوشکفته نگه دار
خاطر بلبل که نوبهار نماند
حسن دلاویز پنجه‌ایست نگارین
تا به قیامت بر او نگار نماند
عاقبت از ما غبار ماند زنهار
تا ز تو بر خاطری غبار نماند
هم بدهد دور روزگار مرادت
ور ندهد دور روزگار نماند
سعدی شوریده بی‌قرار چرایی
در پی چیزی که برقرار نماند

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی