display result search
منو

نوروز، نوروز

  • 2 قطعه
  • مدت زمان
  • 468 دریافت شده
سرود ساخته محمد بیگلری ‌پور سال 1358
پیوندتان مبارک ای ابر و باد و باران
با چشمه‌ های سرشار با دشت و سبزه‌ زاران
فصل جوانه‌ ها شد ای خوشه‌ های خورشید
زیبنده‌ تر بتابید بر مقدم بهاران

آورده ارمغان ها با خود بهار پیروز
از لاله های شادان از خشم و خون دیروز
برخیز و همرهی کن با عشق روشنی را
باد صبا گشوده ست دروازه های نوروز

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی