display result search
منو

برگزیده برگ سبز برنامه شماره 240

  • 1 قطعه
  • 7':27" مدت زمان
  • 174 دریافت شده
ساز و آوازی در دستگاه شور با صدای ناصر مسعودی و نی حسن ناهید
ای درد درون جـــان چـه باشی
وی سوز درون نهـان چه باشی
ای خون دل از زمین چه جویی؟
ای ناله بر آسمان چه باشی؟
ای اشک روان برون شو از چشم؟
در خانه ی مردمان چه باشی؟

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی