display result search
منو

برگزیده برگ سبز برنامه شماره 22

  • 1 قطعه
  • 25':10" مدت زمان
  • 478 دریافت شده
برنامه ای با اجرای ویولن: مهدی خالدی، تار: جلیل شهناز جلال الدین تاج اصفهانی
آنکه مرا آرزوست دیر میسر شود
وینچه مرا در سرست عمر در این سر شود
ای نظر آفتاب هیچ زیان داردت
گر در و دیوار ما از تو منور شود
گر نگهی دوست وار بر طرف ما کنی
حقه همان کیمیاست وین مس ما زر شود
پرتو خورشید عشق بر همه افتد ولیک
سنگ به یک نوع نیست تا همه گوهر شود
هر چه کند جهد بیش پای فروتر شود

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی