display result search
منو

برگزیده برگ سبز برنامه شماره 161

  • 1 قطعه
  • 17':38" مدت زمان
  • 123 دریافت شده
برنامه ای در آواز بیات ترک با اجرای تار: جلیل شهناز و آواز: حسین قوامی
در کوی خرابات، کسی را که نیاز است
هشیاری و مستیش همه عین نماز است
اسرار خرابات به جز مست نداند
هشیار چه داند که درین کوی چه راز است؟
تا مستی رندان خرابات بدیدم
دیدم به حقیقت که جزین کار مجاز است
در زمزمه عشق ندانم که چه ساز است!
زآن شعله که از روی بتان حسن تو افروخت!
چون بر در میخانه مرا بار ندادند
رفتم به در صومعه، دیدم که فراز است
از میکده آواز برآمد که: عراقی
در باز تو خود را، که در میکده باز است

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی