display result search
منو

اتحاد

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 32 دریافت شده
سرود ساخته علی اکبرپور
امسال بهمن رنگ و بوی تازه دارد
شهدی دیگر در سبوی تازه دارد
بشنو بانگ این خجسته پیغام
با من با تو گفتگوی تازه دارد
شور انگیزد در نوای وحدت
عطر افشاند در فضای وحدت
تا یاد آریم از بهار ایثار
دارد بر لب آیه های وحدت
لحظه لحظه آورد یاد از آن بهار
یاد جلوه های گل یاد شوق یار
یادرنج باغبان در بقای باغ
یاد نقش لاله ها یاد جویبار
هر زمان یاد از آن بلبلان کند
اشک شوقی ز مژگان روان کند
تا بماند شکوهنده این بهار
یاد سیمای آن باغبان کند

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:46

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی