display result search
منو

آزادی قدس

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 48 دریافت شده
ترانه پاپ با مضمون فلسطین
صبح بعد قامت یاران حسین
در افق های شهادت پیداست
پرچم نهضت آزادی قدس
امتداد حرم عاشوراست
صبح روشن شدن آیینه ها
روز برخاستن خورشید است
دور بادا که فراموش شود
قدس در باور ما جاوید است
قدس فریاد شب تاریخ است
با خمینی به جهان نامی شد
صبح فریاد عدالت خواهان
روز بیداری اسلامی شد
باز با نامی حسین بی علی از دم عشق نفس می گیریم
آسمان قبله خود را ز شما به خداوند که پس می گیریم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:34

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی