display result search
منو

رقص شعله

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 508 دریافت شده
تصنیف افشاری ساخته امین ‌الله رشیدی
ای خدا کو غمی تا بسوزم
چون شراری سراپا بسوزم
روشنم کن که چون شمع سوزان
در دل تار شبها بسوزم
آتشی ده که سوزم به پایش
روشنی گیرم از شعله هایش
همزبانی بده تا به اشکم
قصه ی دل بگویم برایش
گر ببخشی سوز عشقم
همچو شعله در آتش برقصم
در میان آتش دل شاد و سرمست و دلکش برقصم
در نی دلم یک نفس بدم
زان نواها که روزی در دل نی دمیدی
تا که آتش فتد در نوایم
چون نوایی پاک و بیغش شور و مستی
دهد نغمه هایم
به دل آتشم زن فرو مانده ام من در این نیمه راه جوانی
چو شمع وجودم نسوزد چه سودم از این دوره ی زندگانی
ز شهر محبت به من دل نشانی

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:41

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی