display result search
منو

سرود مقاومت

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 33 دریافت شده
سرود با مضمون مقاومت
صف به صف کنار هم تا همیشه یار هم
پا به راه و عاشق از عهد استوار هم
روز رستخیز ما عرصه ی ستیز ما
جوهر مقاومت مردم عزیز ما
پا به پای ما جهان ایستاده است
تا به آزادگی سر نهاده است
تا که عاشقان حق پرست
پرچم مقاومت به دست
موج می زنند و می رسند

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی