display result search
منو

هم آوایی

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 104 دریافت شده
ساز و آواز خراسانی با همراهی دوتار و مضمون شرکت در انتخابات
نوازنده ی دوتار: غفور محمدزاده


قطـره بـودی آمـدی دریـا شـویم
هموطـن بـا من بیـا تـا مـا شـویم
برگ رایت را بـه میـهن هدیه کـن
تا بهـار کشـور گـلها شـویم
آمـدی تـا بـا تـمـام عاشـقان
گل بـچـینی در بهـار انتـخاب
سـبز شـد با برگ های رای ما
شـاخسـاران درخت انقـلاب
بـال در بـال ملائـک می رسد
پیـک آزادی کبـوترهای شـاد
در صـف آزادگان گـل می دهد
غنـچه غنـچه واژه های اتحـاد
هموطن بـا مـن بیـا تـا مـا شـویم
قطـره قطـره بـاز هم دریـا شـویم
تحـفه ی مـا برگ هـای سـبز ماست
وقت آن آمد که هم آوا شـویم

آهنگ ها

  • عنوان
    زمان
  • 3:48

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی