display result search
منو

برگزیده برگ سبز برنامه شماره 175

  • 1 قطعه
  • 13':06" مدت زمان
  • 357 دریافت شده
برنامه ای در دستگاه ماهور با اجرای آواز: حسین قوامی، ویولون: مهدی خالدی، تار: جلیل شهناز
یار بی پرده کمر بست به رسوایی ما
ما تماشایی او، خلق تماشایی ما
قامت افروخته می‌رفت و به شوخی می‌گفت
که بتی چهره نیفروخت به زیبایی ما
حالیا مست و خرابیم ز کیفیت عشق
پس از این تا چه رسد بر سر سودایی ما
نقد دنیا به بهای لب ساقی دادیم
تا کجا صرف شود مایه‌ی عقبایی ما

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی