display result search
منو

تکنوازان شماره 187

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 159 دریافت شده
همنوازی در شوشتری
نوازنده سنتور مجید نجاهی
نوازنده کمانچه علی‌ اصغر بهاری
نوازنده تنبک جهانگیر ملک
نوازنده عود منصور نریمان
نوازنده نی محمد موسوی
نوازنده سه‌ تار حسنعلی دفتری

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی