display result search
منو

شد ماه محرم

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 71 دریافت شده
مرثیه ی عاشورایی
شیعیان از نو شد ماه محرم با ناله آمد
زنید بر سر اندرین ماتم
آه و واویلا آمد محرم
می رود میدان شبه پیامبر شهزاده اکبر
در خون شد غلتان قنداقه اصغر از جور کافر
خیمه ها سوزان از داغ یاران
با ناله و غم زین جور و محنت
گشته قیامت با آه و ماتم شد سینه پر غم
می گذارد جان با عطر قرآن گلدسته ی نی
راس شهیدان بر نی شده مهمان
عمر از غم شرطی، از این مصیبت

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی