display result search
منو

الله اکبر خمینی رهبر

  • 1 قطعه
  • 3':00" مدت زمان
  • 12499 دریافت شده
سرود
الله اکبر ، خمینی رهبر

این بانک آزادی ست ، کز خاوران خیزد
tریاد انسانهاست ، کزنای جان خیزد
اعلام طوفانهاست ، کز هر کران خیزد
آتشفشان قهر ملت های در بند است
حبل المتین توده های آرزومند است
الله اکبر ، خمینی رهبر
دشمن بداند ما موج خروشانیم
زائیده ی بحریم ، فرزند طوفانیم
در سنگر اسلام ، بگذشته از جانیم
بازو به بازو ، صف به صف ، ما آهنین جنگیم
سنگر به سنگر ، جان به کف آماده ی جنگیم
تخت شهنشاهان ، شد سرنگون از ما
بخت تبهکاران ، شد واژگون از ما
دامان آزادی ، شد لاله گون از ما
ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم
ما در پی آسایش معراج انسانیم
الله اکبر ، خمینی رهبر
ما در ره اسلام ، پیمان خون بستیم
زنجیر استعمار ، مردانه بگسستیم
از دام اهریمن ، با یاد حق رستیم
ما نغمه ی الله اکبر بر زبان داریم
الله اکبر ، خمینی رهبر
الله اکبر ، خمینی رهبر

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی