display result search
منو

بهار رهایی

  • 2 قطعه
  • 3':19" مدت زمان
  • 296 دریافت شده
سرود
ای بلبل بیا ترانه سر کن
چون سر زد شکوفه ی امید
عمر دی به کام تو سر آمد
گل در چمن ز هر سو دمید
شب طی شد ببین سپیده سر زد
دور غم کنون به سر رسید
شور افکن به نغمه های دلکش
هر سو به بر ز شادی دوید
پرکشد چلچله شاد و رها در دیار ما
می برد مژده ها بر توده ها از بهار ما
تا ز خود رها شدیم بنده ی خدا شدیم
تا همه یکی شدیم ، از ستم رها شدیم
رسم و راه ما ، راه حق راه دین بود
عاشق خدا بی گمان این چنین بود
می دهد نوید دم به دم خون هر شهید
انقلاب ما وارث این زمین بود

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی