display result search
منو

تکنوازان شماره 225

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 65 دریافت شده
همنوازی در دستگاه نوا
نوازنده تار فریدون حافظی
نوازنده سنتور رضا ورزنده
نوازنده نی محمد موسوی
نوازنده تنبک جهانگیر ملک
نوازنده عود منصور نریمان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی