display result search
منو

تکنوازان شماره 225

  • 1 قطعه
  • مدت زمان
  • 106 دریافت شده
همنوازی در دستگاه نوا
نوازنده تار فریدون حافظی
نوازنده سنتور رضا ورزنده
نوازنده نی محمد موسوی
نوازنده تنبک جهانگیر ملک
نوازنده عود منصور نریمان

آهنگ ها

مشخصات موسیقی

سایر مشخصات

تصاویر

دیدگاه خود را بنویسید
دیدگاه

آلبوم‌هایی از همین سبک

صدای موسیقی